TS Computer ApS

Har I brug for en løsning tilpasset jeres behov, så kan vi enten tilpasse et nuværende system eller udvikle et nyt for jer. Vi afholder udviklingsomkostningerne, såfremt websystemet kan udvikles så bredt, at det også vil kunne tilpasses andres behov. Kontakt os for en snak om hvad I har brug for.

Nedenfor finder I allerede færdigudviklede websystemer, som det er muligt at abonnere på. Kunne I tænke jer at se nærmere på et af dem, kan vi oprette et test-login.

HØR MERE OM WEBSYSTEMER

 

Medlems-Service – systemet til din klub


Hvis I eller jeres klub er tilmeldt denne service, vil I få et samlet overblik over medlemmer, hold og trænere, samt kunne holde styr på betalinger i klubben. Der er også mulighed for at lave udtræk til kommuner og andre institutioner, f.eks. statistik over medlemmer og betalinger for en enkelt sæson.

Systemet kan automatisk generere bestyrelsessider, holdoversigter og webtilmelding til brug på f.eks. klubbens hjemmeside. Det er webbaseret så flere brugere i den enkelte klub eller afdeling under én oprettelse, kan arbejde i systemet på samme tid.

I systemet er også funktioner som kan holde styr på trænernes kurser og give et overblik over forbrug på kurser pr. træner. Trænerne kan se, hvilke kurser de har, hvilke de skal på og hvornår.
I Systemet ligger også nøglehåndtering til lokaler, materialelister for hver lokation samt mail til de enkelte hold direkte fra systemet. På materialelisterne kan indtastes beløb, så man løbende kan holde øje med, om f.eks. forsikringsdækningen er høj nok.

Det er muligt at få integreret PBS onlinebetalinger med dankort og udenlandske kort direkte fra tilmeldingssiden. Det sparer arbejdet med at krydstjekke medlemmernes betalinger, og tilføjer dem automatisk til holdene ved godkendt kortbetaling. Systemet kan også bruges uden dette modul.

Som en smart lille tillægsfunktion kan der tilkobles SMS-service, så man nemt og hurtigt kan sende meddelelser til hele hold eller instruktører med f.eks. påmindelser om møder, aflysninger ol.

Besøg Medlemsservice her
Medlemsservice: Priser ekskl. moms (faktureres én gang årligt)
Kr. 195,- i abonnement pr. måned
Kr. 995,- i oprettelse
Kr. 50,- for ubegrænset antal SMS pr. måned
Kr. 99,- for SMS-service oprettelse
Kr. 99,- for ePay Light (Godkendelse af kreditkort) pr. måned
Kr. 399,- for ePay oprettelse

Booking-Service – Udnyt jeres lokaler optimalt


Hvis jeres klub, virksomhed eller institution er tilmeldt denne service, har I et enkelt overblik over haller, lokaler og kunder samt lokaleleje. Få vist opdateret oversigt over lokationer som udlejes, så brugerne altid kan finde ledige tider, og I opnår optimal udnyttelse af faciliteterne.

Lav udtræk for f.eks. lokaleoversigter og betalinger for en enkelt kunde eller lokation eller statistikker og bookinger i systemet for en given periode.

Systemet kan også automatisk generere lokale aktivitetsoversigter og webbooking til brug på f.eks. hjemmeside eller infoskærme. Det er webbaseret og giver mulighed for at flere brugere eller afdelinger kan arbejde i systemet på samme tid.

Der er mulighed for både at betale med dankort og opkræve via faktura. Vi udvikler i øjeblikket også på en løsning for EAN numre.

Besøg BookingService her
BookingService: Priser ekskl. moms (faktureres kvartalsvis):
Kr. 995,- i abonnement pr. måned
Kr. 1.500,- i oprettelse
Kr. 45,- i tillæg CPR nr. reg. pr. md
Kr. 99,- for ePay Light (Godkendelse af kreditkort) pr. måned
Kr. 399,- for ePay oprettelse

Frekvens-Service


Vi har i samarbejde med rengøringsbranchen udviklet et frekvenssystem til håndtering af periode og gentagende arbejde. Systemet er udviklet til at håndtere langtidsplanlægning af frekvensarbejde eller indkøb over året. Et system til bedre overblik over budget og bemanding over året.

Alt arbejde kan udlægges som arbejdskort. Når arbejdet er udført, kan kortet scannes ind, og overføres til fakturering i firmaets eget regnskabssystem eller i regnskabssystemet fra TS Computer. Kontakt os for en demonstration af systemet.
FrekvensService: Priser ekskl. moms (faktureres kvartalsvis):
Kr. 750,- i abonnement pr. måned
Kr. 950,- i oprettelse

PC-Locator-Service


Få et nemt overblik over jeres pc’er, og hvor de står i verden. PC-LocatorService er velegnet til virksomheder, som har flere lokationer/afdelinger, og som mangler det samlede overblik over PC’erne.

Er virksomheden plaget af tyveri giver dette værktøj en glimrende mulighed for at se lokation for, hvor PC’en er blevet tændt efter tyveriet.

PC-LocatorService giver mulighed for at lave udtræk af pc-log tider, lokationer eller IP adresser hvor PC’erne befinder sig, eller har befundet sig. Systemet opdaterer listerne hvert minut døgnet rundt. Det er webbaseret, og giver mulighed for flere brugere online samtidig.

Til systemet kan fås et tillægsmodul til alarmering og overvågning af f.eks. serverdrift. Programmet lægges på den maskine, som skal holdes i drift, og melder tilbage til systemet flere gange i timen. Svarer maskinen ikke indenfor et givent interval, er der mulighed for at modtage alarmer via mail og SMS.

Besøg PC-LocatorService her

PC-LocatorService: Priser ekskl. moms (faktureres kvartalsvis):
Kr. 199,- i abonnement pr. måned
Kr. 499,- i oprettelse
Kr. 100,- for alarmmodul add-on pr. måned
Kr. 5,- pr. pc. pr. måned for 1-25 stk.
Kr. 4,- pr. pc. pr. måned for 26-50 stk.
Kr. 3,- pr. pc. pr. måned for 51-100 stk.
Kr. 2,- pr. pc. pr. måned for 101-> stk.
Kr. 75,- PC-Locator Alarmbox, pr. måned
Kr. 15,- Trådløs modul i PC-Locator Alarmbox, pr. måned

Kontrolbog.dk


Kontrolbog kan give dig et overblik over forbruget i din bolig, eller de målere du dagligt holder øje med.

I kontrolbogen kan du indtaste måler data for varme, vand, el, olie, gas og med tiden benzin.

Kontrolbog.dk giver dig et super godt overblik over dit elforbrug, vandforbrug og varmeforbrug, samt et overblik over dit olieforbrug og gasforbrug og hvordan udgifterne fordeler sig over året.

Få tjek på om du har et overforbrug, eller en fejl i din installation.


Besøg Kontrolbog.dk her

Kontrolbog.dk: Priser ekskl. moms (faktureres én gang årligt):
Kr. 20,- i abonnement pr. måned
Kr. 0,- i oprettelse